Pagina 2 van 2

Re: Zonnebaarsjes

BerichtGeplaatst: 16 jul 2015 11:03
door StefanH
Kai schreef:Eigenlijk wat ik wilde zeggen is dat soortenmigratie iets is wat voorkomt sinds er leven op aarde is (kunstmatig of niet, laat ik even buiten beschouwing). Dit is onderdeel van een bewegend en veranderend ecosysteem en zorgt voor grotere en blijvende flexibiliteit t.o.v. veranderende leefomstandigheden. Veranderende omstandigheden is nou eenmaal iets wat flink aan de gang is, ook in Nederland en daarmee kunnen de Nederlandse biotopen niet achterblijven. Nu zullen er zich dus soorten manifesteren die met bijv. mildere en kortere winters een betere kans maken dan onze "verouderde" meer koude minnende soorten. In den beginne zal dit een reductie van de reeds gemanifesteerde soorten teweeg kunnen brengen, maar geef het een decennium en nieuwe "spannende" soorten zullen steeds meer hun intrede doen en voilla, we hebben nieuw systeem, wat beter op de huidige omstandigheden is aangepast en daarmee niet kunstmatig in stand gehouden hoeft te worden.
(mijn niet zo conservatieve visie)


Voor een gedeelte heb je gelijk, ecosystemen veranderen continu op een natuurlijke wijze. Een climaxstadium bestaat niet omdat soorten nog steeds noordwaarts trekken, sinds het laatste glaciaal. Maar dit geldt niet voor de alsmaar groter wordende instroom van exoten (=soorten die zich alleen door toedoen van de mens buiten hun oorspronkelijke leefgebied weten te vestigen) zoals de Zonnebaars. Zonder toedoen van de mens had deze Noord-Amerikaanse soort zich nooit in Nederland kunnen vestigen! Dat is wat anders dan 'nieuwe' soorten zoals de Bijeneter, Wespspin en de Eikenprocessievlinder en geïntroduceerde Europese soorten zoals Haas, Konijn, Fazant en Knobbelzwaan die zich op een natuurlijke manier (hadden kunnen) weten te vestigen zonder dat dit resulteert in een daling van de lokale biodiversiteit .

De natuur geheel zijn beloop laten gaan zal in Nederland resulteren in een dalende biodiversiteit. Kritische soorten zullen verdwijnen en algemene soorten zullen toenemen. Vooral omdat de mens de leefomgeving echt op alle mogelijke fronten negatief beïnvloed (van atmosferische stikstofdepositie en grootschalige verzuring van de bodem tot de introductie van invasieve soorten). Ja, natuurbescherming is een soort tuinieren geworden en ja er zijn al grote vorderingen gemaakt voor het meer op z'n beloop kunnen laten gaan (Ecologische Hoofdstructuur), maar zonder aanwezigheid van enkele 'keystone-species' (Bever, Otter, Lynx, Kroeskoppelikaan, Wolf, Wisent, Eland, Bruine beer enz.) zal de mens deze rol op zich moeten blijven nemen door periodiek in te grijpen. In het geval van Nederland, zoveel mogelijk soorten op een klein oppervlak tegen zo laag mogelijke kosten...

Re: Zonnebaarsjes

BerichtGeplaatst: 16 jul 2015 14:54
door Kai
StefanH schreef:
Voor een gedeelte heb je gelijk, ecosystemen veranderen continu op een natuurlijke wijze. Een climaxstadium bestaat niet omdat soorten nog steeds noordwaarts trekken, sinds het laatste glaciaal. Maar dit geldt niet voor de alsmaar groter wordende instroom van exoten 1 (=soorten die zich alleen door toedoen van de mens buiten hun oorspronkelijke leefgebied weten te vestigen) zoals de Zonnebaars. Zonder toedoen van de mens had deze Noord-Amerikaanse soort zich nooit in Nederland kunnen vestigen! Dat is wat anders dan 'nieuwe' soorten zoals de Bijeneter, Wespspin en de Eikenprocessievlinder en geïntroduceerde Europese soorten zoals Haas, Konijn, Fazant en Knobbelzwaan die zich op een natuurlijke manier (hadden kunnen) weten te vestigen 2 zonder dat dit resulteert in een daling van de lokale biodiversiteit .

De natuur geheel zijn beloop laten gaan zal in Nederland resulteren in een dalende biodiversiteit. Kritische soorten zullen verdwijnen en algemene soorten zullen toenemen. Vooral omdat de mens de leefomgeving echt op alle mogelijke fronten negatief beïnvloed (van atmosferische stikstofdepositie en grootschalige verzuring van de bodem tot de introductie van invasieve soorten). Ja, natuurbescherming is een soort tuinieren geworden en ja er zijn al grote vorderingen gemaakt voor het meer op z'n beloop kunnen laten gaan (Ecologische Hoofdstructuur), maar zonder aanwezigheid van enkele 'keystone-species' (Bever, Otter, Lynx, Kroeskoppelikaan, Wolf, Wisent, Eland, Bruine beer enz.) zal de mens deze rol op zich moeten blijven nemen door periodiek in te grijpen. In het geval van Nederland, zoveel mogelijk soorten op een klein oppervlak tegen zo laag mogelijke kosten...


Hoi Stefan,

Mooi gezegd!
Echter wijs ik je er graag op dat:

1) Precies het deel wat ik buiten beschouwing heb gelaten omdat...
2) ...door de mens geintroduceerde soorten niet het alleenrecht hebben om een daling in biodiversiteit teweeg te brengen.
3) Verder is er op lange termijn niets bekend over de natuur op zijn beloop laten gaan. Nederlanders zijn namelijk altijd en overal aan het tuinieren (Da's zeker waar). Zie het als de ernstige rookverslaving met alle bijbehorende excuses om er maar mee door te gaan waar Dennis S al eerder aan refereerde.
Het enige lange termijneffect van de natuur op zijn beloop zonder menselijk ingrijpen wat aantoonbaar is, beslaat een periode van vele miljoenen jaren resulterende in de enorme biodiversiteit waar wij mensen enerzijds deel van uit maken, anderzijds de illusie van hebben deze naar onze eigen wil te kunnen beinvloeden.

Re: Zonnebaarsjes

BerichtGeplaatst: 17 jul 2015 07:34
door Esther
Ik heb 2 zonnebaarsjes in mijn vijver, oververhuisd van de vorige vijver waar ik er tientallen in had zitten (ze breiden zichzelf snel uit).

Ik kan je er niet aan helpen daar ze alle vissen uit de grote vijver gestolen hebben, maar de mijne komen 'gewoon' van marktplaats. Wellicht als je daar een advertentie plaatst dat je er zo 2 kunt ophalen zo is het bij mij ook begonnen.

Tenzij je een hele grote vijver met voldoende verstopplaatsen hebt en voldoende geschikt voer voor de baarsjes, moet je er rekening mee houden dat je amper nog jonge visjes en kikkervisjes e.d. hebt want daar zijn ze verzot op.

Re: Zonnebaarsjes

BerichtGeplaatst: 17 jul 2015 08:35
door jos944
je kan ook kijken of je de dwergzonnebaars kan vinden Elassoma evergladei ,
Of aphanius mento, is ook een leuk voisje voor de vijver.

Re: Zonnebaarsjes

BerichtGeplaatst: 17 jul 2015 15:23
door draco
Esther schreef:Ik heb 2 zonnebaarsjes in mijn vijver, oververhuisd van de vorige vijver waar ik er tientallen in had zitten (ze breiden zichzelf snel uit).

Ik kan je er niet aan helpen daar ze alle vissen uit de grote vijver gestolen hebben, maar de mijne komen 'gewoon' van marktplaats. Wellicht als je daar een advertentie plaatst dat je er zo 2 kunt ophalen zo is het bij mij ook begonnen.

Tenzij je een hele grote vijver met voldoende verstopplaatsen hebt en voldoende geschikt voer voor de baarsjes, moet je er rekening mee houden dat je amper nog jonge visjes en kikkervisjes e.d. hebt want daar zijn ze verzot op.Het consumeren van vissenbroed en kikkervisjes is niet typisch voor roofvissen. De windes en rosettes in onze vijver zijn er evenmin vies van. Desalniettemin kunnen de bruine kikkers en waterjuffers zich redelijk goed handhaven dankzij de vele waterplanten. De zonnebaars die ik ooit eens heb uitgezet is waarschijnlijk niet meer. De introductie van exoten dieren en planten was altijd al een probleem, het verlies aan diversiteit in ons land is vooral te danken aan de overbevolking en de efficiente landbouw en veeteelt. De Flevopolder waar wij wonen wordt ondanks de vruchtbare voormalige zeebodem, inmiddels ook bedreigd door uitputting als gevolg van het intensieve gebruik.