Hoe de palmmot en rode palmkever bestrijden?

september 8th, 2014 · 50 Comments

In het Zuiden vormen ze een ware plaag. In onze contreien zijn ze gelukkig nog relatief onbekend. Zowel de palmmot (Paysandisia archon) als de rode palmkever (Rhynchophorus ferrugineus) vernielen hele gebieden met ooit zo prachtige palmen. Speciaal voor diegenen die ginder een verblijf hebben, voor diegenen die er al mee te maken kregen of gewoon voor de geïnteresseerde beschrijven we in dit artikel alle relevante aspecten en uiteraard de bestrijding van deze plagen.

Beschrijving

Naam: Palmmot – Paysandisia archon
Herkomst: Latijns-Amerika
Opvallend groot en indrukwekkend insect. Kan relatief agressief uit de hoek komen wanneer hij zich bedreigd voelt.

Naam: Rode palmkever – Rhynchophorus ferrugineus
(GB: Red Palm Weevil (RPW), E: Picudo rojo)
Herkomst: Azië

Verspreiding

Palmmot: in Europa sinds de jaren 90 in Spanje door de import van palmen (zoals o.a. de Butia). Vervolgens opgeklommen naar Portugal, Frankrijk en Italië. In tegenstelling wat vaak gedacht wordt, is het niet het klimaat dat de verdere verspreiding naar het Noorden voorkomt! De larven zijn zelfs erg bestand tegen de kou. De palmen staan in het Noorden simpelweg te ver uit elkaar. De lagere temperaturen zijn echter ook een bepalende factor aangezien de palmmot niet vliegt en zich niet voortplant tijdens koudere, winderige periodes. In Frankrijk is het vooral de palmmot die voor de grootste vernieling zorgt. De rode palmkever is minder wijdverspreid.

Rode palmkever: in Europa sinds 2000 via Spanje en vervolgens Portugal en Frankrijk waar het vooral de Cote d’Azur is die afziet van deze plaag. Hij is te vinden van Marseille tot aan Nice maar ook in Perpignan en Corsica. Tevens komt hij verspreid nog voor in kleinere gemeentes, meestal dankzij het meeliften tijdens het transport.

Verspreiding in Europa


Rood: aanwezig, lichtrood: beperkt aanwezig

Bron: CABI – invasive species compendium: PaysandisiaRhynchophorus

Levenscyclus

Palmmot: volwassen insecten verschijnen tijdens het hoogseizoen (juni-september) en vliegen tijdens de warmste uren van de dag met de voortplanting als enig doel. Na de bevruchting legt het vrouwtje tussen de 100-150 eitjes in kleine groepjes (per 2 à 3), in de zachte delen net onder de bladkroon van de palm maar soms ook in de vezels (bv bij de Trachycarpus). Na twee weken zien de larven het levenslicht en knagen zich meteen een weg naar het hart van de palm. De larven blijven gedurende verschillende stadia gedurende 10 à 18 maanden (en dus verschillende seizoenen!) in de palm alvorens zich te transformeren. 2 à 3 maanden na het verpoppen is de larve getransformeerd in volwassen palmmot.

Rode palmkever: leeft heel het jaar door waarbij hij heel de dag actief is. Er is enkel een afname in activiteit waarneembaar tussen december en maart. Het volwassen individu leeft ongeveer 3 maanden waar hij zich voedt met zoet voedsel zoals honing, dadels, appels etc. Het vrouwtje kan zich meermaals laten bevruchten en legt haar eitjes nadien één voor één (tot 300 stuks) diep in de bladkroon. 2 à 5 dagen later komen de larven tevoorschijn die al knagend galerijen vormen tot het hart van de palm. De vernietigde delen rotten en verhogen zo aanzienlijk de interne temperatuur van de palm waar de larven vervolgens weer van profiteren. Tussen de 25 à 105 dagen later (afhankelijk van de omstandigheden) verplaatsen de larven zich naar de bladvoeten van de palm om zich te transformeren. Met deze korte levenscyclus kan de rode palmkever verschillende generaties per seizoen voortbrengen! De schade aan de palm kan in die mate zijn dat de palm volledig instort.

Gastheren

Palmmot: grote voorkeur voor vezelige stammen en met name de Trachycarpus. Vooral op vrijstaande zonnige standplaatsen. In principe enkel volwassen palmen tot 10 meter hoog. Voorkeur voor reeds verzwakte palmen. Ze keren terug naar dezelfde leg plaats. Een zelfde palm kan dus herhaaldelijk worden aangevallen.

 • bij voorkeur: Trachycarpus, Brahea, Chamaerops, Jubaea, Livistona, Phoenix
 • lijken toleranter: Washingtonia robusta, Butia yatay, Trithrinax campestris, Syagrus romanzoffiana
 • lijken volledig immuun: Chamaedorea, Rhapsis, Arenga

Rode palmkever: zeer grote voorkeur voor Phoenix, Washingtonia en Pritchardia. In Frankrijk valt vooral de veel aangeplante Phoenix canariensis ten prooi.

Opsporing

Gelijkaardige symptomen voor zowel de palmmot als de rode palmkever:

 • beschadigd blad (perforaties op één lijn, bladpunten ontbreken)
 • zichtbare holletjes/gangetjes op de bladstelen en bladvoeten
 • sterke verkleining van de bladkroon (door de vernietiging van weefsel neemt de groei van het blad immers af)

Verschillende symptomen

Palmmot

 • aanwezigheid van “zaagsel” op de stam en aan de voet van de palm
 • aanwezigheid van lege poppen aan de voet van de palm

Rode palmkever

 • aanwezigheid van een gefermenteerde vloeistof op de stam en aan de voet van de palm

NB. Wanneer er poppen gevonden worden is het een stuk eenvoudiger om te bepalen welke plaag het betreft. De richting van de weefsels is namelijk anders bij de palmmot dan bij de rode palmkever.

Palmmot

Vergevordere stadia

 • vervormde bladkroon, afwezigheid van nieuwe bladeren (of speren) of hele korte en droge nieuwe bladeren
 • een opzij of volledig doorhangende bladkroon
 • duidelijk zichtbare gangetjes op de stam en bladstelen

NB. Phoenixen kunnen een aanval relatief lang verbergen. Opsporing is dus ook niet altijd eenvoudig en komt soms zelfs te laat. Soms lijkt de palm in prima conditie terwijl grondiger onderzoek laat zien dat heel de binnenkant al volledig verwoest is.

Pas op om deze zeer specifieke symptomen niet te verwarren met onschuldigere zaken zoals knaagsporen van insecten zoals krekels of cicades. De schimmelinfectie Fusarium kan ook delen verdroogd blad veroorzaken. Ook winterschade kan zorgen voor een plotse terugval van de palm. Raadplaag onze EHBO-gids voor palmen om deze zaken uit te sluiten.

Nog in onderzoek, maar misschien bruikbaar in de opsporing zijn thermische camera’s, opsporing door microstraling en ook opsporing door geluidsgolven.

Bestrijding

Deze parasieten vormen een recente bedreiging. Geen enkele behandeling is volmaakt (onvoldoende krachtig of schadelijk voor de omgeving) maar behandeling is wel nodig. Zonder behandeling sterft niet alleen de palm maar wordt ook de plaag ongehinderd verder gezet. Palmen die te ver zijn beschadigd en niet meer kunnen worden gered moeten absoluut vernietigd worden. Helaas zullen deze voorzorgen de plaag nooit volledig uitsluiten maar wel sterk verminderen.

Preventie

 • vermijd het snoeien van de bladeren tijdens het seizoen. Met name wanneer het blad nog groen is. De insecten ruiken het van erg ver en worden erdoor aangetrokken. Snoei dus enkel buiten het seizoen (januari-maart) en enkel de bruine, droge bladeren. Toch sluit het niet snoeien een aanval niet volledig uit. Ze dringen zich diep genoeg in de bladkroon om een leg plaats te vinden.
 • bedek onmiddellijk beschadigingen met een wondafdekmiddel
 • voor sommige Phoenix-soorten: verwijder jonge uitlopers aan de voet aangezien ze een makkelijke ingang vormen voor de insecten
 • bekijk de palm regelmatig en grondig, bestudeer eventuele schade aan de bladstelen, zeker wanneer het blad vreemd staat ten opzichte van de andere bladeren. Test in dat geval de stevigheid van het blad.

Preventief behandelen

Biopalm

Het INRA instituut uit Montpellier heeft een lijm “Biopalm” ontwikkeld. Dit is relatief duur voor de particulier maar erg effectief. De lijm wordt enkel op het hart van de palm en het bovenste deel van de stam aangebracht met behulp van een compressor. De bruinkleurige lijmlaag werkt als val. In sommige gevallen nemen de insecten niet eens meer de moeite om de palm te bezoeken. Reeds aanwezige larven kleven na de ontpopping vast in de lijmlaag waardoor uitvliegen onmogelijk wordt. De lijmlaag werkt gedurende één jaar en een behandeling kost ongeveer €150,- indien u het zelf kunt aanbrengen. De behandeling moet jaarlijks herhaald worden en dit telkens in juni. Wanneer u te vroeg begint kunnen er door de groei onbedekte plekken ontstaan. Bent u later dan hebben de insecten hun eieren al gelegd.

Voor meer informatie of het bestellen van Biopalm:

Christophe VASTEL
160, route de la Valentine
BP10121
13371 MARSEILLE Cedex 11
www.solabiol.comwww.capiscol.fr
christophe.vastel@novajardin.com

Preventief bespuiten met insecticide is minder aangeraden. Insecticide werkt hiervoor niet lang genoeg en is te schadelijk. Enkel endotherapie (zie lager) kan ook preventief gebruikt worden.

Behandeling

Insecticide

 • insecticide (zowel chemisch als biologisch) is werkzaam wanneer het sterk genoeg is, het correct wordt aangebracht én in de juiste periode. Houd er rekening mee dat breedwerkende insecticide niet alleen de beoogde, kwalijke insecten zal doden. Vermijd daarom de bloemen of beter zelfs verwijder ze volledig om nuttige bestuivers te sparen. Insecticide is nutteloos wanneer het te laat in het seizoen aangebracht wordt. De insecten bevinden zich dan al in hun ondoordringbare pop. Behandeling tijdens de legperiode is ideaal.
 • Voor de correcte toepassing, dosering, periode en werkingsduur kan de beschrijving op de verpakking gevolgd worden. Enkel op de Trachycarpus mag de dosis verdubbeld worden omdat de vochtvasthoudende vezels het product erg kunnen verdunnen. Bij dergelijke palmen kan ook een druppelaar een uitkomst zijn door bijvoorbeeld een plastic fles met klein gaatje omgekeerd boven de palm te hangen.
 • Behandel goed elk deel van de bladkroon en de bovenkant van de stam. Bij sommige palmen kan dit erg lastig bereikbaar zijn maar vermijd ten alle tijden het snoeien van blad om de insecten niet juist aan te trekken zoals hierboven beschreven.
 • Er bestaan ook behandelingen waarbij er éénmalig een insecticide in de stam wordt gespoten maar ook daarvoor moet er in de stam geboord worden. Bovendien is deze methode niet erg efficiënt bij soorten waarbij de insecten zich uitsluitend in de bladstelen en bladvoeten kunnen bevinden en niet in de stam (zoals bv. bij de Phoenix).

Enkele bruikbare bestandsdelen: ImidaclopridDeltamethin, Cypermethrin, Diflubenzuron, Tau-fluvalinate.

Efficiënte producten

 • “Condor” (: Imidacloprid) (zie afbeelding) wordt door enkelen als hét middel bij uitstek aangeraden. Helaas is het nauwelijks meer te verkrijgen door een aangepaste wetgeving.
 • “DecisJ” (: Deltamethin) dat in Frankrijk gewoon in het tuincentrum verkocht wordt, is bijvoorbeeld prima geschikt
 • “Klartan jardin” (Tau-fluvalinate) (dosering Klartan; 3ml voor 5 liter en ongeveer 1,5 liter per palm aan te brengen in de kroon)
 • “Subito” (geconcentreerd insecticide tegen mieren in een emmer van 5 kg) om in het hart van de palmboom te verspreiden of te verdunnen en in het hart te sproeien, preventieve behandeling.
 • “Kleurloze, opgeloste Xylofeen”, te verdunnen tot 50% om het hart van de palmboom te besproeien zonder de bladeren te raken, voor curatieve behandeling

In ieder geval moeten de bloeiwijzen worden afgeknipt om de bestuivers te beschermen!

Snoeien
Er kan ook geopteerd worden om alle aangetaste delen volledig te verwijderen. Enkel onaangetaste delen blijven zo over. Vervolgens worden er bovenop recht in het hart enkele gaten geboord die volledig met insecticide gevuld worden. Met name in Spanje wint deze methode aan populariteit.

Endotherapie:

Een professionele methode die oorspronkelijk werd uitgewerkt tegen de rode palmkever maar die eveneens zeer succesvol bleek in de bestrijding van de palmmot. Bij deze behandeling wordt er één of enkele gaatjes geboord in de stam van de palm waarin een lange naald wordt ingebracht. Hieraan worden buisjes bevestigd die gedurende één jaar een zeer sterk gif afgeven. Groot nadeel van deze methode is uiteraard het boren in de stam. Het voordeel is dan weer dat deze plaatsen jaarlijks opnieuw kunnen worden gebruikt.

Parasieten

Nematoden: (verkocht onder de namen palmanem en palma-life)

 • De nematoden worden opgelost in water en deze oplossing wordt vervolgens op de palm gespoten of zelfs simpelweg gegoten met een gieter. De behandeling moet meermaals herhaald worden doorgaans in mei-juni, eind september en oktober-november. Er bestaan ook feromoonvallen die volwassen insecten aantrekt en vervolgens besmet met nematoden. Zo verspreidt het insect nadien zelf de nematoden verder.
 • Nematoden werken het best wanneer het vochtig en niet te warm is. Behandeling in het hoogseizoen is dan ook uitgesloten. Nematoden zijn maar zeer beperkt houdbaar. Verdere instructies worden meegeleverd in een bijsluiter.

Schimmels: (oa de soorten Beauveria bassiana en Metarhizium anisopliae)

 • Een erg efficiënte maar weinig praktische methode. Volwassen mannetjes moeten in een laboratorium besmet worden met de schimmelinfectie. Vervolgens worden zij vrijgelaten (en moeten ze ook nog overleven). De schimmels kunnen ook als korrels verdund worden en zo direct over de palm worden gespoten. Het is daarbij echter lang niet altijd haalbaar om de insecten voldoende te bereiken. De methode wordt dan ook weinig gebruikt op dit moment.
 • Ostrinil (enkel tegen de palmmot): een professionele methode waarbij sporen van deze schimmel de larven en de eitjes van de palmmot vernietigen. Volwassen exemplaren ondervinden geen hinder maar de cyclus wordt wel doorbroken. De toepassing van het product is niet afhankelijk van de weersomstandigheden en kan dus ook gebruikt worden tijdens warme, droge periodes. De behandeling gebeurt vroeg in het seizoen wanneer de larven naar het oppervlak komen en tijdens de leg periode. Voor de meest efficiënte werking moet de behandeling twee jaar aan één stuk voortgezet worden.

Vallen

Feromoonval:

 • Tegen de rode palmkever erg efficiënt. Hij ruikt de feromonen immers van zeer ver. De palmmot ruikt de feromonen echter slechts op zeer korte afstand (zo’n 20cm). Hij vindt zijn partner vooral op het zicht. De feromoonval bevat doorgaans feromonen, kairomonen en een gistend substraat. Nadeel van deze methode is dat niet alleen de geviseerde insecten in de val lopen. Feromoonvallen kunnen wel een goede preventieve manier zijn om de aanwezigheid van de plaag tijdig op te merken.

Manueel wegvangen:

 • Met de hand vangen is erg lastig en weinig efficiënt. De insecten zijn niet alleen indrukwekkend maar ook erg snel en sterk. Bovendien schrikken ze niet snel terug.

Roofdieren:

 • Katten, volgens, knaagdieren, egels, mieren, sluipwespen,… interesseren zich allemaal in beide insecten en/of hun larven/eieren. Momenteel echter nog op te kleine schaal om de plaag ook effectief in evenwicht te kunnen houden.

Overige

Brandnetel afstreksel: nog te weinig ervaringen.

Melia azedarach (Indische sering): aanplant van deze boom (die gerelateerd is aan het bekende Neem wat gebruikt wordt in de behandeling van luizen) vlak bij de palm zou door enkelen worden omschreven is succesvol in het beschermen tegen plagen.

Inpakken: hierbij wordt de volledige bladkroon van de palm ingepakt in een grote zak van vliesdoek. Uiteraard enkel handig bij kleinere soorten en om die reden weinig praktisch. Bovendien is deze methode niet erg mooi om te zien. Handig wanneer de palm nog niet besmet is of om een besmet exemplaar te isoleren.

Etherische olie: nog erg weinig ervaringen maar toch een interessante piste. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de mogelijkheden met oliën zoals citronella en look.

Conclusie

Om te bepalen welke methode het meest geschikt is voor u zelf houdt u het best rekening met de volgende zaken:

 • efficiëntie (biologische bestrijding, hoe nobel het ook is, blijft altijd minder werkzaam)
 • gebruiksgemak (hoe makkelijk is het product te verkrijgen en te gebruiken? In alle weersomstandigheden? Houdbaarheid?)
 • kostprijs
 • impact op de omgeving
 • esthetisch aspect

Bron: Claire Simonin et INRA
© La Palmeraie

Overige achtergrond informatie:
Zeer volledig (Frans) document van Claire Simonin

Zeer volledige Franstalige site van het INRA instituut

Video van de rode palmkever:

50 reacties »

 • Reactie door Huub van Velsen — 9 september 2014 20:25 @ 20:25

  Beste Niek,
  wat een goed verhaal over die palm-slopers.
  Zeer duidelijk.
  Hopelijk komen ze niet hierheen.

  Nogmaals dank,
  Groetjes,
  Huub


 • Reactie door lapalmeraie — 10 september 2014 07:37 @ 07:37

  Dag Huub

  Bedankt voor de leuke reactie.

  Vriendelijke groet
  La Palmeraie


 • Reactie door esther — 14 september 2014 09:39 @ 09:39

  Hi,

  Ik ben me vanmorgen rotgeschrokken toen ik even goed naar mijn plant keek, en wit spul zag op veel bladeren. En helemaal toen ik ging zoeken op het www naar wat het zou kunnen zijn…
  Ik woon 8 hoog in een flat… Zou het dan ook die mot kunnen zijn??


 • Reactie door lapalmeraie — 15 september 2014 06:50 @ 06:50

  Beste Esther

  Ik vermoed dat die flat in Nederland of België staat? De kans dat het inderdaad deze insecten betreft is daar zo goed als onbestaande.

  “Wit spul” lijkt me meer te duiden op wolluis. Daarvoor zijn in het tuincentrum gewoon middeltjes te verkrijgen.

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


 • Reactie door Rob — 25 juli 2015 17:32 @ 17:32

  Hartelijk dank voor de duidelijke omschrijving en de eventuele bestrijding. Wij hebben pas dit jaar begrepen waarom onze dubbele chamaerops niet meer bloeit en dus geen vrucht meer draagt. Zien regelmatig die motten op de stam zitten en slaan ze dood, ook al zien ze er eigenlijk prachtig uit. We gaan deze strijd waarschijnlijk niet winnen (wonen in de Var in zuid Frankrijk), maar gaan het toch proberen met DecisJ op de bladerkroon te spuiten. Enig idee welke concentratie?


 • Reactie door lapalmeraie — 18 augustus 2015 16:11 @ 16:11

  Beste Rob

  Mijn excuses voor de late reactie, ik was met vakantie.

  De Var is inderdaad wel een beetje het epicentrum van deze plaag. Toch is bestreiding heel belangrijk. Het best volgt u de dosis zoals beschreven op de verpakking.

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


 • Reactie door jan van der gulik — 11 september 2015 13:28 @ 13:28

  Ik zou graag weten waar ik die inbreng buisjes plus het juiste gif kan kopen ik zit in Portugal en niemand lijkt niemand het te weten.


 • Reactie door lapalmeraie — 11 september 2015 16:33 @ 16:33

  Beste Jan

  In Andalusië heb ik ze gewoon in het tuincentrum zien liggen. Misschien in Portugal ook?

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


 • Reactie door Alda van Amstel — 5 februari 2016 10:23 @ 10:23

  Vandaag gezien dat onze 10 meter hoge prachtige palm aangetast is. Wij wonen in de Algarve. Jarenlang iedere maand door de tuinman behandeld maar het lijkt of de torren resistent geworden zijn. Ik ga het nu met de lijm proberen . Bedankt voor dit hele duidelijk artikel. Met vriendelijke groet, Alda van Amstel. Carvoeiro Portugal


 • Reactie door lapalmeraie — 5 februari 2016 12:35 @ 12:35

  Beste Alda

  Fijn dat het artikel heeft kunnen helpen.
  Resistentie is zeker niet ontdenkbaar. Veel succes met de verdere behandeling.

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


 • Reactie door Theo — 24 maart 2016 16:54 @ 16:54

  Helaas hebben wij de restanten van onze palm moeten verwijderen bij aankomst in ons huis in Portugal.
  Oktober 2015 hoorden wij een knagend geluid bij onze palm nadat er toen bladeren geknakt waren.
  Kan ik in het zelfde plantgat weer een palm planten?
  Zijn er ook resistente rassen voor de kever?

  Met vriendelijke groet,

  Theo


 • Reactie door lapalmeraie — 25 maart 2016 10:12 @ 10:12

  Beste Theo

  Wat jammer. Het is een echte plaag waarbij hele regio’s alle palmen verliezen.
  Er zijn soorten die inderdaad wat resistenter of zelfs immuun lijken. Zoals bijvoorbeeld de Arenga.
  Concreet betekent dit echter wel dat de palm nog wel besmet kan raken maar er geen of weinig hinder van ondervindt. Bestrijding blijft dan ook noodzakelijk om te voorkomen dat immune palmen een broeihaard worden. In die zin kan het opnieuw aanplanten op dezelfde plaats dus wel, mits preventie.

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


 • Reactie door Marijke Delwel-Jansen — 21 april 2016 07:40 @ 07:40

  Beste Mensen,Ik heb in Juli 2015 in Utrecht (tuindorp) een grasstrook een palmot ontdekt,heb er nog fotos van gemaakt,en even later was ie gevlogen.Marijke Delwel-Jansen


 • Reactie door lapalmeraie — 22 april 2016 15:09 @ 15:09

  Beste Marijke

  Zo hoog in het Noorden zijn ze nog nooit gezien. De foto zou daarom zeker wel interessant zijn!

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


 • Reactie door Marja van der Wolf — 1 augustus 2016 12:54 @ 12:54

  Mijn palmboom in Portugal is ten onder gegaan aan deze rode palmkever.
  De boom is dood, de bladeren vallen op de grond, maar ook de kevers en larven in de rolletjes.
  Wat moet ik daarmee doen? Verzamelen en verbranden?


 • Reactie door lapalmeraie — 19 augustus 2016 10:47 @ 10:47

  Beste Marja

  Mijn excuses voor de late reactie, ik was met vakantie.

  Wat jammer dat de palm gesneuveld is. Helaas is het in die streek echt een ware catastrofe.
  Alle kevers, larven, poppen en eitjes mogen inderdaad verbrand worden.

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


 • Reactie door jacqueline klein — 30 augustus 2016 14:05 @ 14:05

  nu ruim twee jaar geleden samen met de buren twee aangetaste palmen (Chinese, die ook overal aan de Zuidkust van Engeland groeien en zelfs in Bergen aan zee)door de tuinman de aangetaste bomen laten weggehalen en gezien hoe verbazend groot de larven waren!
  Nieuwe bomen van een redelijk formaat (3 m) herplant die weer blijken aangetast, ook de nog bestaande palmen, die toen nog niet zichtbaar aangetast waren en jong opschot wat hier als onkruid overal opkomt blijkt nu al aangetast. Er vliegen nu vandaag opeens wel vier motten rond. Moet ze dus gaan vangen. Dank voor het heldere verhaal, ook dat je de bomen eigenlijk alleen in het najaar mag snoeien! Zal dat ter harte nemen, hoewel het nu te laat is. Het is denk ik goed alles te verbranden? Mag alleen nog niet hier in het Zuiden, pas weer in Oktober!! Ook de rode kever gesignaleerd vond het wel een heel prachtig beestje, gaat trouwens ook op de rozenknoppen zitten om die te doorboren.

  Ga mijn best doen toch maar voor beul te spelen.


 • Reactie door lapalmeraie — 31 augustus 2016 07:07 @ 07:07

  Beste Jacqueline

  Fijn dat de uitleg kan helpen. De palmmot keert inderdaad terug naar dezelfde plaats waardoor nieuwe aanplant preventief behandeld moet worden ter bescherming. Het is wel goed haalbaar overigens mits u inderdaad ook alert blijft.
  De volledig geïnfecteerde palmen die niet meer te redden zijn moeten inderdaad vernietigd worden zodat de larven zich niet verder kunnen ontwikkelen. Verbranden is het meest voor de handliggend hoewel een hakselaar bijvoorbeeld minstens zo effectief zal zijn. Enkel de eitjes overleven dat misschien wel.

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


 • Reactie door Gisela — 11 november 2016 12:09 @ 12:09

  Wij hebben een woning gekocht in Calpe Spanje en de vorige eigenaar heeft mij gezegd dat de bomen telkens half april moeten gekapt worden en dat de behandeling tegen de kevers om de drie maanden moet gebeuren. Nu hoor ik van iemand anders dat ze die periode nogal lang vinden en dat het beter is om dit om de zes weken te doen. Kan U mij vertellen wat U hiervan denkt? De moeilijkheid voor ons is natuurlijk dat wij niet ter plaatse zijn en het in ‘t oog kunnen houden. Er staan zeker 7 hoge palmbomen en dan nog 7 van die lage palmbomen. Blijkt ook nog eens kostelijk te zijn. De vorige eigenaar betaalde ongeveer 150,-€/boom om te kappen en een 50,-€ om te behandelen tegen kevers.
  Vriendelijke groeten,
  Gisela


 • Reactie door lapalmeraie — 14 november 2016 08:30 @ 08:30

  Beste Gisela

  Om te beginnen is april al veel te laat om te snoeien. Dit zou in december of januari moeten gebeuren aangezien de kevers dan het minst actief zijn. De sapgeur die vrij komt bij het snoeien trekt de kevers immers net aan. Ook moeten de snoei wonden direct afgedicht worden met wondpasta.

  Qua behandeling vermoed ik dat het om een preventieve behandeling met een insecticide gaat? Is het niet handiger en duurzamer om de palmen met endotherapie te beschermen? Zo wordt er éénmalig een naald in de stam aangebracht en hoeft er vervolgens jaarlijks enkel maar een nieuw buisje te worden aangesloten. Deze methode passen ze ook veel toe in de lokale stadsparken waar je de groene buisjes ook op de palmstammen ziet zitten.
  Bovendien verspreid de palm het gif zo zelf via de sapstroom wat veel effectiever is dan via bestuiving waarbij het zeker bij grotere palmen lastig is om overal goed bij te kunnen zonder extra snoei.
  Over de prijzen van dergelijke behandelingen kan ik helaas geen uitspraak doen. Deze verschilt immers per regio.

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


 • Reactie door Donat — 17 mei 2017 23:48 @ 23:48

  Misschien handig? Heb al getracht contact op te nemen, doch helaas. Waarschijnlijk ook enkel beschikbaar voor professionelen met vergunning? https://www.palmportugal.pt/solucao-sospal+ of de Spaanse website (meertalig) http://www.sospalm.com/


 • Reactie door lapalmeraie — 18 mei 2017 08:43 @ 08:43

  Beste Donat

  Zeker handig! Bedankt voor de toevoeging.
  In Spanje lag die SOS Palm overigens gewoon in het tuincentrum, zoals u op mijn foto kunt zien onder het stukje endotherapie.

  Vriendelijke groet
  La Palmeraie


 • Reactie door Donat — 19 mei 2017 09:39 @ 09:39

  Beste, ondertussen ook gezocht op Spaanse websites van tuincentra. Dit wel in regio Valladolid. Echter géén info te vinden over PalmSOS. Kunt u me meedelen waar en in welk tuincentrum u dit product bent tegengekomen? Alvast bedankt!
  MVG, Donat


 • Reactie door lapalmeraie — 19 mei 2017 09:45 @ 09:45

  Beste Donat

  Dat was een heel stukje verder, in de regio van Cadíz, in Chipiona:
  http://www.serviagri.com/nosotros.html

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


 • Reactie door Donat — 20 mei 2017 01:22 @ 01:22

  Beste, idd een stukje verder. Ondertussen dit gevonden https://www.tirogaverd.com/es/pack-endoterapia-sos-palm.html
  Ik wacht nog wel op bericht van hun (levering in België of Portugal), en anders zal het toch een citytrip worden. Nu ja als de palm het niet overleeft dan is ‘t vrouwtje niet blij (mega-understatement of the century), dit was één van de redenen om het huisje te kopen. Momenteel is het tuintje aangelegd in functie van de palm. Alvast bedankt voor alle info op je duidelijke site (ik weet nu ook waarom onze banaan het niet zo goed doet: teveel natte voetjes in winter en voorjaar). En indien bovenstaande firma iets laat weten hou ik u op de hoogte. MVG, Donat


 • Reactie door lapalmeraie — 20 mei 2017 10:12 @ 10:12

  Beste Donat

  Bedankt voor de leuke reactie. Veel succes en houd me inderdaad op de hoogte.

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


 • Reactie door Jan Weijman — 28 september 2017 15:52 @ 15:52

  Hallo allemaal,
  Wij hadden hier in Portugal twee palmen, een van ongeveer vier meter groot, de ander, wat jonger, zo’n twee meter groot. Twee jaar geleden is de grote ten onder gegaan in de strijd tegen de rode palmkever, waarbij ik er ruim 60 fijn heb kunnen knijpen met de combinatietang. En idd. de agressiviteit van deze insekten heb kunnen meemaken. Al lezend op het web kwam ik er achter dat ze sterk op de geur van de palm afkwamen, en zelfs maanden nadat de dode palm gerooid was, bleven ze komen. Natuurlijk was ik bang dat de andere palm, die 30 meter verder weg en wat hoger staat, ook aangevallen zou worden, maar ik kreeg een ingeving: om de palmgeur te overtreffen, moest ik een nog sterkere geur bij de palm plaatsen, bedacht ik zo. Zodoende kwam ik op het idee om rondom de voet mottenballen neer te leggen. Simpel en goedkoop. En dit helpt écht, deze palm overleeft tot nu toe anderhalf jaar de palmkever, waarbij ik zeker weet dat ze regelmatig al zoekend rondvliegen. Probeer het maar eens! Succes, Jan Weijman


 • Reactie door lapalmeraie — 29 september 2017 10:29 @ 10:29

  Beste Jan

  Bedankt voor de nuttige tip!

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


 • Reactie door Anja Plasmans — 31 december 2017 14:08 @ 14:08

  Ook aan de andere kant van de aardbol, Thailand, Hua Hin, hebben we last van de rode palmkever.
  Na 7 maanden Nederland kwamen we aan in ons mooie huis in Thailand en de prachtige Foxtail palms, 12 stuks zagen er beroerd uit. Ik maak me grote zorgen. Veel Droge bladeren en het nieuwe blad komt weliswaar groen uit de top, maar misvormd of is al dood en gaten in de stam met daaruit gefermenteerde bruine vloeistof.
  Na veel onderzoek op internet een bedrijf gevonden om deze kever te bestrijden.
  Ze hebben gesproeid met Chlorphyrifos, de top , de gaten en de stam, wat volgens mij geen nut heeft, omdat het nonsystemisch is en de eventuele larven in de stam niet kan bereiken. Dit zou iedere 20 dagen gedaan moeten worden.
  Mijn vraag is, hoe komen we erachter of de larven nog in de stam zitten.
  Is er nog behandeling mogelijk?
  Is er nog hoop door staminjectie met Imidacloprid of zijn de bomen al verloren?
  Hier wordt ook wel Carbofuran geïnjecteerd in hoge palmen, maar omdat onze palmen (ca 6 m hoog )nog geen 12 meter zijn zou dit sterke middel de nog jonge palm doden. Kan wel gebruikt worden als oplossing in water rondom de wortels. Hebben we nog niet gedaan.
  Maar volgens mij allemaal preventief, wat kunnen we nu nog doen wat zin heeft?
  Inmiddels zien we door de bomen het bos niet meer.
  Alvast bedankt, groeten Anja.


 • Reactie door lapalmeraie — 6 januari 2018 17:13 @ 17:13

  Beste Anja

  Mijn excuses voor de late reactie wegens de feestdagen. Een vraag uit Thailand, niet de eerste keer maar het blijft wel altijd leuk om te zien dat de site zo’n bereik heeft.

  De palmkever heeft zijn origines in India, het verbaast me dan ook niets dat de kever ook in uw regio actief is. Bespuiten met een insecticide is inderdaad met name om de volwassen insecten tegen te gaan maar heeft weinig impact op de larve die van binnen goed berschermd zitten. In Zuid Europa wordt de endotherapie met name toegepast om de larven te bereiken. Misschien kunt u de samenstelling van het product SOSpalm eens vergelijken met de lokale producten? Qua sterkte lijkt me de grootte van de palm overigens minder relevant. Bij een palm zit het hart immers in de bovenste meter van de stam, de rest bestaat uit dood materiaal (vaatbundels in de oude restanten van de bladvoeten). Of de palm nu 6 of 12 meter hoog is.

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


 • Reactie door Anja Plasmans — 7 januari 2018 12:12 @ 12:12

  Hallo Niek,
  Bedankt voor de reactie en info.
  We moeten snel handelen, anders gaan de 12 Foxtails dood!
  Hier is geen SOS palm te krijgen, samenstelling kom ik ook niet achter, maar ik ga ervan uit dat Imidacloprid, hier wel te krijgen, als spray voor de kroon en Endotherapie net onder de kroon in de stam te gebruiken is.
  Via de wortels kunnen we Starkle G. (= dinotefuran en hier te verkrijgen) een snelwerkend neonicotinoid gebruiken, dat snel wordt opgenomen via de wortels. Imidacloprid duurt ca een maand, dat is voor onze al geïnfecteerde palmen te lang.
  Weet jij hoeveel vloeistof we dienen te injecteren in de stam, dat heb ik niet gevonden.
  Morgen, gaan we aan de slag en hopen we er het beste van.
  Groeten Anja.


 • Reactie door lapalmeraie — 8 januari 2018 12:22 @ 12:22

  Beste Anja

  Over de exacte dosering kan ik helaas geen advies geven aangezien we in het Noorden gelukkig nog vrij zijn van dit probleem.
  Ik raad altijd aan om de instructies op de verpakking te volgen. Hopelijk komen alle palmen er alsnog bovenop.

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


 • Reactie door Erica van Leeuwen — 20 oktober 2019 10:49 @ 10:49

  Hallo Niek
  Wij hadden bij ons huis twee prachtige dadel palmbomen. Er kwamen wat bruine bladeren, wij dachten aan vorstschade. Maar sinds vorige week is het alsof ze een klap op hun kop hebben gekregen….en nu kom ik op deze hele informatieve site. Ik zie inderdaad de rode kever, klopt het dat deze niet groter is dan 1,5 cm?
  De meeste berichten in de reacties zijn al wat ouder. Ik hoop dat jij mij informatie kan geven of er überhaupt goede resultaten geboekt zijn met bestrijding van de aangedane palmen. Onze palmen zijn 10 meter hoog. Van 1 is de kruin helemaal geknakt, maar de ander heeft nog een groene toef rechtop staan. En iets verder staat langs het pad nog een voor het oog gezonde lagere Palm. Wat zijn de best behaalde resultaten? Ik hoor graag van u! Met vriendelijke groeten Erica van Leeuwen


 • Reactie door lapalmeraie — 21 oktober 2019 12:54 @ 12:54

  Beste Erica

  In het artikel staat een foto van de kever naast een euromunt ter vergelijking maar het klopt dat ze inderdaad niet zo heel groot zijn.De behandeling is het effectiefst als endotherapie waarbij er dus buisjes met gif op de stam worden aangebracht.De vraag is of alle hulp niet al te laat is voor de palm waarbij de kruin helemaal doorgezakt is. Gelet op de hoogte
  zal de behandeling / vernietiging van die palm toch door een professional moeten gebeuren lijkt me.

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


 • Reactie door Yvonne — 24 augustus 2020 16:08 @ 16:08

  oooh ik ging google van die rode beestjes in mijn palm zijn. Ik hoop dat ik erop tjd bij ben. Wat kan ik in Nederland kopen om ze te bestrijden?


 • Reactie door lapalmeraie — 25 augustus 2020 08:42 @ 08:42

  Beste Yvonne

  Zo te zien woont u in Nederland en zoals in het artikel staat aangegeven komt dit insect vooralsnog niet voor in Nederland.Het zal dus vermoedelijk om een andere, onschuldige, kever gaan.

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


 • Reactie door Jantsje — 20 oktober 2020 12:38 @ 12:38

  ik gebruik de laatste 3 jaar van Bayer: Confidor classic. een insecticide, die in Portugal sinds 4 jaar alleen nog gekocht kan worden door een tuinman met certificaat. Ik had 4 palmen, 1 is gesneuveld (alles hebben we vernietigd, een hele vieze klus) de andere 3 zijn nog intact. Ik heb begrepen dat de palmkever jonge palmen, tot ongeveer 7 jaar, met rust laat…. De 3 palmen zijn nog in orde, 2 jongere en 1 oudere. De oudere heeft wel een paar gaten, dus kevers hebben wel een poging gedaan.. Ik heb een paar kevers vorig jaar zien “fladderen” en neervielen… dood… Ik behandel ze 3 a 4 keer per jaar. Wij wonen in midden Portugal, 20 km van de kust.


 • Reactie door lapalmeraie — 20 oktober 2020 16:10 @ 16:10

  Beste Jantsje

  Bedankt voor deze nuttige aanvulling. Het is nieuw voor mij dat jonge palmen geen of minder last zouden hebben.Veel succes met deze strijd van zeer lange adem.

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


 • Reactie door jef dilien — 2 november 2020 09:33 @ 09:33

  hoi,we hebben ook de phoenix palmboom.de vorige eigenaar gaf me tips om te besproeien(maandelijks 7l water met een pesticide.heb toen het verhaal gelezen van”sos palm”en het leek we beter.2x per jaar en gedaan.na 2jaar dit te hebben gebruikt….toch in 1boom de rode kever.heb nu de palm bewaterd met een sterk product en zullen zien wat het word,nog een prettige dag verder,jef


 • Reactie door lapalmeraie — 3 november 2020 13:05 @ 13:05

  Beste Jef

  Maandelijks behandelen met een insecticide is natuurlijk wel heel bewerkelijk en wordt ook steeds lastiger naarmate de palmen groter worden. De behandeling via endotherapie is daarom praktischer aangezien het gif via de sapstroom automatisch door heel de palm verspreid wordt. Het wordt in heel Spanje ook veelvuldig toegepast. Je ziet immers vaak die buisjes op de stammen zitten. Jammer dat de kever nu toch is toegeslagen. Misschien verliep de verspreiding van het gif niet optimaal of, laten we hopen van niet, is de kever resistent geworden..? Zeker grondig reactief behandelen zou ik zeggen zodat het probleem beperkt blijft tot die ene palm.

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


 • Reactie door Ronald Abelskamp — 9 juni 2021 11:20 @ 11:20

  Goeiendag, we vonden drie grote larven in de modder, dat kan toch geen palmbedreiging zijn toch? Die zitten alleen in een palm dacht ik. Helaas geen foto kunnen maken. Wit, redelijk glad/ niet als een Michelin poppetje? En pootjes op het voorlichaam. Klein donker gedeelte bij de snuit, niet zo groot als op de fotos die hier getoond zijn.

  Groeten Ronald.


 • Reactie door lapalmeraie — 9 juni 2021 18:06 @ 18:06

  Beste Ronald

  Ging het niet gewoon om engerlingen?

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


 • Reactie door Hendrickx — 23 augustus 2022 16:54 @ 16:54

  Beste,
  Wij behandelen met subito.
  Doseren het in gieter en droppen het in het hart van onze phoenix palmen alhier in de var en dit al jaren om de 6 weken!
  Het product kopen op het internet uit Spanje is niet hetzelfde wel goedkoper maar slecht effect.
  Groetjes Johnny


 • Reactie door lapalmeraie — 24 augustus 2022 08:43 @ 08:43

  Beste Johnny

  Bedankt voor het delen van de ervaring.
  Bedoelt u dan ook echt die “SOS palm” die ze in Spanje verkopen? Of bedoelt u de Spaanse variant van Subito?
  Probleem is natuurlijk dat het besproeien van de kroon met de jaren lastiger wordt naarmate de palm groter wordt.
  Het voordeel van endotherapie is dat het product door de sapstroom vanzelf op alle plaatsen in de palm terecht komt en bovendien dat het maanden werkzaam blijft en er niet af gaat door weer en wind.
  Maar voor beperkte aantallen en kleinere palmen kan ik mij voorstellen dat besproeien effectiever is.

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


 • Reactie door Hendrickx — 24 augustus 2022 11:16 @ 11:16

  Beste,
  Vandaag nog de 2 laatste busjes van 1 liter kunnen aanschaffen in Sainte-Maxîme ze kunnen deze variant niet meer aanbieden en stellen nu ander product voor jammer want de voorbije jaren door te behandelen iedere 6 weken hadden we geen miserie meer.
  Hier betreft het niet de vlinder maar wel de rode


 • Reactie door lapalmeraie — 24 augustus 2022 11:55 @ 11:55

  Beste Hendrickx

  Dat is heel de ironie juist in uw streek. Bijna alles wordt uit de handel gehaald en de lokale besturen doen vrij weinig niet niets proactiefs om de plaag tegen te gaan. Niet voor niets wordt er bv gekscherend gezegd “Hier-les-palmiers” ipv Hyères… In Spanje en Portugal wordt er heel anders mee omgegaan en is de schade veel beperkter. Contacteer anders eens de vereniging “Sauvons nos palmiers”. Ik werk al jaren samen met hen en zij strijden al jaren tegen het probleem ter plaatse.

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


 • Reactie door Omer — 11 november 2022 19:57 @ 19:57

  Ik las in in de vorige berichten over de motten ballen. Ik zie alleen dat niemand daar op ingaat. Het is zeer goedkoop en als je het met de mottenballen kan oplossen.


 • Reactie door lapalmeraie — 12 november 2022 11:46 @ 11:46

  Beste Omer

  Goed om de reactie van Jan Weijman dd 28 september 2017 nog eens onder de aandacht te brengen. Het lijkt inderdaad een zeer goedkope en gemakkelijke oplossing.

  Vriendelijke groet
  La Palmeraie


 • Reactie door Susanne — 9 mei 2024 22:55 @ 22:55

  Heeft iemand dit ooit gezien? Er was ineens een rond gat in de stam van onze 9 meter hoge Washingtonia. Uit het gat vloeit transparante vloeistof, hars-achtig en een beetje slijmerig.
  Zou dit een symptoom van de rode palmkever kunnen zijn? De bladeren zijn zo hoog dat we die niet echt kunnen beoordelen. Alle suggesties zijn welkom!
  https://ibb.co/kJfryS6
  https://ibb.co/v4c0xq8
  https://ibb.co/QNtFfkG


 • Reactie door lapalmeraie — 10 mei 2024 14:54 @ 14:54

  Beste Suzanne

  Absoluut! Op de laatste foto zijn zelfs hele jonge larven te zien.

  Vriendelijke groeten
  La Palmeraie


Berichten RSS voor reacties op dit bericht. TrackBack URL

Geef een reactie

Gebruik FR om foto's toe te voegen !
Klik hiervoor op het logo, kies "start uploaden", kies de bestanden, klik op upload en plak de links in de reactie.
Om spam te vermijden worden berichten met meer dan 3 links pas gepubliceerd na moderatie.